Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế theo trạng thái 06 có được làm thay đổi người đại diện theo pháp luật?


✓ Căn cứ pháp lý:

 • Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính Phủ quy định về Đăng ký doanh nghiệp

✓ Đóng mã số thuế là gì?

 • Đóng mã số thuế là trạng thái mã số thuế của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu của cơ quan thuế bị khóa, bị đóng buộc công ty phải ngừng hoạt động không thể thực hiện các công việc liên quan đến mã số thuế như: nộp tờ khai, nộp thuế, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh…

✓ Khi nào doanh nghiệp bị đóng mã số thuế?

 • Không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh: cán bộ cơ sở kiểm tra trụ sở công ty nhưng không thấy treo biển hiệu và không có hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;
 • Không nộp tờ khai thuế: do doanh nghiệp không nắm vững về quy định thời hạn nộp thuế dẫn đến không nộp tờ khai ở một hoặc nhiều kỳ liên tục;
 • Không nộp tiền khai thuế khi có phát sinh;
 • Không phản hồi thông báo của cơ quan thuế về các vấn đề nêu trên khi cơ quan thuế gửi thông báo quá 3 lần.

✓ Đóng mã số thuế theo trạng thái 06 là gì?

 • Căn cứ Danh mục trạng thái mã số thuế quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thuế thì trạng thái doanh nghiệp bị đóng mã số thuế 06 là trạng thái NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

✓ Các trường hợp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ?

Căn cứ vào Điều 65 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

 • Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;
 • Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;
 • Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

✓ Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế theo trạng thái 06 có được làm thay đổi người đại diện theo pháp luật hay không ?

 • Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế theo trạng thái 06 thuộc trường hợp không được đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp vậy nên doanh nghiệp không được làm thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật An Vũ liên quan đến Quy định của pháp luật về trường hợp thay đổi người đại diện pháp luật khi bị đóng mã số thuế theo trạng thái 06 trong doanh nghiệp. Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0967 116 088 / 0866 028 368.

  Đăng ký nhận thông tin  .
  .
  .
  .