NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính cấp, ghi nhận một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp. Khi phát sinh các trường hợp phải điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh tại Phòng đăng ký kinh doanh.

Luật An Vũ xin được cung cấp đến các Quý khách hàng các trường hợp doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm:

1. Thay đổi tên doanh nghiệp: bao gồm thay đổi loại hình (Công ty TNHH/ Công ty hợp danh/ Công ty cổ phần/….) hoặc tên riêng của doanh nghiệp

2. Thay đổi trụ sở chính: bao gồm các thông tin liên quan đến trụ sở chính: địa chỉ trụ sở, số điện thoại, email, fax.

3. Thay đổi thành viên Công ty TNHH 02 thành viên trở lên, thành viên hợp danh của Công ty hợp danh (bao gồm cả việc thay đổi tỷ lệ vốn góp của thành viên).

4. Thay đổi Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ sở hữu của Công ty TNHH một thành viên.

5. Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

6. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.

Ngoài ra, một số trường hợp khác, Doanh nghiệp không phải đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng phải thực hiện thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Bao gồm các trường hợp sau:

1. Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

2. Thay đổi vốn đầu tư của chủ Doanh nghiệp tư nhân.

3. Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

4. Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của Công ty cổ phần.

5. Thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với Công ty cổ phần.

6. Thay đổi thông tin về người quản lý doanh nghiệp.

7. Thay đổi thông tin đăng ký thuế: bao gồm thông tin về Kế toán trưởng, tài khoản ngân hàng, hình thức hạch toán, phương pháp tính thuế GTGT,…

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật An Vũ liên quan đến các trường hợp cần đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0866 028 368.

    Đăng ký nhận thông tin    .
    .
    .
    .