NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI CHUẨN BỊ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Lựa chọn loại hình doanh nghiệp:

Tùy thuộc vào đặc điểm, nhu cầu của các cá nhân, bạn có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp sau:

– Công ty TNHH 1 Thành Viên: Là loại hình doanh nghiệp do 1 cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp. Nếu bạn có 1 thành viên muốn thành lập doanh nghiệp thì nên lựa chọn loại hình này.

– Công ty TNHH 2 Thành Viên trở lên: Là loại hình công ty có từ 2 đến 50 thành viên góp vốn, thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp.

– Công ty Cổ Phần: Là loại hình doanh nghiệp từ 3 cổ đông trở lên góp vốn, cổ đông cố thể là cá nhân hoặc tổ chức, công ty cổ phần không hạn chế tối đa số lượng cổ đông do vậy có thể tận dụng tối đa để phát hành cổ phần huy động vốn cho doanh nghiệp, chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp.

Ngoài ra, theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014, các bạn còn có thể lựa chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh. Tuy nhiên, hiện này 2 loại hình này không còn phổ biến.Chia sẻ

2. Lựa chọn Tên doanh nghiệp:

– Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu nhưng phải phát âm được và phải có ít nhất hai thành tố:

+ Thành tố thứ nhất: Loại hình doanh nghiệp. Ví dụ: Công ty trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH/ Công ty cổ phần,…

+ Thành tố thứ hai: Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Việt, các chữ F,J,Z,W, chữ số và ký hiệu. Tên riêng của doanh nghiệp không cần phải có nghĩa theo Tiếng Việt.

– Không đặt tên trùng hoặc tên dễ gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký.

– Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

3. Lựa chọn địa chỉ thành lập doanh nghiệp:

– Địa chỉ trụ sở của công ty là nơi giao dịch kinh doanh do vậy trước khi thành lập doanh nghiệp, các bạn cần tìm hiểu nơi nào được phép đặt trụ sở và nơi nào không được tùy theo quy hoạch phát triển của địa phương, và quy hoạch đặc thù từng vùng.

–  Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

4. Lựa chọn Ngành nghề kinh doanh:

– Ngành nghề đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp được mô tả trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và ghi nhận trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không còn ghi nhận ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp được phép đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp dựa trên quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam. Đối với những ngành nghề kinh doanh không có trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định trong văn bản pháp luật khác thì ngành nghề kinh doanh ghi nhận trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành nghề quy định trong các văn bản pháp luật đó.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp muốn kinh doanh thêm ngành nghề mà chưa đăng ký trong hồ sơ thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về ngành nghề mới trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

5. Vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp:

Thành lập công ty điều phải đăng ký mức vốn điều lệ. Bạn cần kê khai vốn điều lệ phù hợp với quy mô kinh doanh thực tế của doanh nghiệp vì doanh nghiệp phải đảm bảo chịu trách nhiệm với số vốn đăng ký.

6. Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Trước khi thành lập công ty, bạn cần lựa chọn người đại diện theo pháp luật để điều hành hoạt động công ty. Đó có thể là giám đốc hoặc tổng giám đốc.

– Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải thường trú tại Việt nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ doanh nghiệp để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

– Người đại diện của doanh nghiệp là người nước ngoài (bao gồm cả kiều bào) phải thường trú tại Việt Nam đồng nghĩa với việc phải có thẻ thường trú tại Việt Nam.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có thể là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, một trong các thành viên công ty TNHH 02 thành viên trở lên, một trong các cổ đông của công ty cổ phần hoặc có thể là người được thuê, mướn để làm đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật An Vũ liên quan đến những việc cần lưu ý khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp. Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0866 028 368.

    Đăng ký nhận thông tin    .
    .
    .
    .