Thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới nhất 2022

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định của Chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên/TNHH 2 thành viên trở lên/Cổ phần
 • Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên/Cổ phần.
 • Giấy ủy quyền trong trường hợp không phải chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trực tiếp đến nộp hồ sơ.

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn trên
 • Bước 2: Doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
 • Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh tiến hành kiểm tra tính hợp lệ và giải quyết hồ sơ trong 03 ngày làm việc

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật An Vũ liên quan đến Quy định của pháp luật về bổ sung ngành nghề kinh doanh trong doanh nghiệp. Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0967 116 088 / 0866 028 368.

  Đăng ký nhận thông tin  .
  .
  .
  .