THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở TÀI TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

1. Trình tự thực hiện:

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Cơ quan tài nguyên – môi trường phối hợp giải quyết theo thời hạn dưới đây.

2. Thời hạn giải quyết:     

Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

– Trường hợp không phải xin ý kiến của Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất:

+ Thời gian giải quyết tại UBND cấp xã: Không quá 09 ngày làm việc;

+ Thời gian giải quyết tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Không quá 10 ngày làm việc;

+ Thời gian giải quyết của UBND cấp huyện: Không quá 08 ngày làm việc;

+ Thời gian giải quyết cơ quan thuế: Không quá 03 ngày làm việc.

– Trường hợp phải xin ý kiến của Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất:

+  Thời gian giải quyết tại UBND cấp xã: Không quá 08 ngày làm việc;

+ Thời gian giải quyết tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Không quá 09 ngày làm việc;

+ Thời gian giải quyết của UBND cấp huyện: Không quá 07 ngày làm việc;

+ Thời gian giải quyết của Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất: Không quá 03 ngày làm việc;

+ Thời gian giải quyết cơ quan thuế: Không quá 03 ngày làm việc.

(Thời gian này không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian niêm yết công khai 15 ngày tại UBND xã; thời gian xem xét, xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định).

Đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã thì phải viết phiếu tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp huyện trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

3. Phí, lệ phí:

* Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

– Trường hợp cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 250.000 đồng/hồ sơ/thửa đất;

– Trường hợp cấp GCN chỉ có quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): 200.000 đồng/hồ sơ/thửa đất.

* Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất:

– Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc phường nội thành của thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh:

+ Trường hợp cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/lần cấp;

+ Trường hợp cấp GCN chỉ có quyền sử dụng đất (không có quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000 đồng/lần cấp.

– Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác trên địa bàn tỉnh được tính bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu quy định nêu trên.

* Lệ phí trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số hiệu hồ sơ địa chính: 15.000 đồng/lần.  

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật An Vũ liên quan đến thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0866 028 368.

    Đăng ký nhận thông tin    .
    .
    .
    .