đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

 1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân, hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

 1. Trình tự thực hiện đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

 1. Thời hạn giải quyết thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể như sau:

* Đối với trường hợp thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường:

– Thời gian giải quyết ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: không quá 07 ngày làm việc;

– Thời gian giải quyết ở Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh: Không quá 03 ngày làm việc.

* Đối với trường hợp thẩm quyền đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc UBND cấp huyện:

– Thời gian giải quyết ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: Không quá 06 ngày làm việc;

– Thời gian giải quyết của UBND cấp huyện: Không quá 04 ngày làm việc.

(Thời gian trên không bao gồm thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định).

 1. Phí, lệ phí đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

* Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên, như sau:

– Trường hợp cấp GCN QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 100.000 đồng/giấy;

– Trường hợp cấp GCN chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất): 25.000 đồng/giấy;

– Trường hợp chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 28.000 đồng/giấy;

– Trường hợp có trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính: 15.000 đồng/lần.

* Mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc khu vực khác được tính bằng 50% mức thu áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên hoặc thành phố Phúc Yên.

* Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các phường nội thành thuộc thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật An Vũ liên quan đến thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quý khách có thắc mắc xin vui lòng liên hệ theo số hotline: 0866 028 368.

  Đăng ký nhận thông tin  .
  .
  .
  .